výhradní zastoupení firmy
KUGEL-BÄR FRANKFURT
pro ČR
logo Kugel-Bar Frankfurt
Nákupní košík: 0 Kč
Fotogalerie


OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

platné pro e-shop www.inoxdesign.cz

 

Provozovatel e-shopu                                                                                                                                    

Inox design s.r.o.

Všeborovice 98

Dalovice

362 63

IČ: 28395590

DIČ: CZ28395590

tel.+fax: +420 353 22 4444

mob.tel: +420 777 736 176

e-mail: info@inoxdesign.cz

 

Obecná ustanovení

Kupující je povinen se před započetím nákupu seznámit s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Kupujícím může být:

a) spotřebitel (fyzická či právnická osoba), která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem

než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami,

b) podnikatel (živnostník nebo právnická osoba).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Objednání zboží

Kupující je odesláním objednávky (vznikem kupní smlouvy) vázán těmito obchodními podmínkami

a reklamačním řádem. S tímto by se měl seznámit ještě před odesláním objednávky, na což

je v našem systému před odesláním objednávky upozorněn.

Po odeslání objednávky kupující ihned obdrží oznámení o obdržení objednávky  na e-mailovou adresu.

Tím je objednávka v systému evidována.

Oznámení obsahuje informace jaká je celková cena objednávky, způsob doručení a platby. 

Pokud celková hmotnost objednávky přesahuje 100kg nebo obsahuje díly delší než 2m ,

bude nakupující o ceně dopravného a balného informován dodatečně telefonicky nebo e-mailem.  

Další e-mail kupující obdrží v momentě, kdy se objednávka začne vyřizovat.

Třetím e-mailem bude kupující informován, že zásilka byla odeslána, e-mail bude obsahovat fakturu.

 

Způsob platby

Kupující má na výběr z následující typů plateb:

Hotově  0 Kč –  platba v hotovosti před převzetím zboží ve skladu Karlovy Vary - Dalovice.

Dobírka 55 Kč – platba při doručení zboží zásilkovou firmou, nejčastější a nejrychlejší způsob úhrady.

Bankovním převodem 0 Kč – platba realizována převodem na účet prodávajícího.

Na Váš e-mail Vám bude zaslána zálohová faktura.

Po připsání celkové částky na účet prodávajícího bude zboží  zákazníkovi ihned expedováno.

Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Velkoobchodní podmínky

Za předpokladu, že je kupující podnikatel (živnostník nebo právnická osoba), má možnost nakupovat

za zvýhodněné velkoobchodní ceny. Po registraci ve velkoobchodní sekci a vyplnění všech náležitostí

v dotazníku, bude ověřena platnost IČ. Za předpokladu, že je IČ platné bude kupujícímu zasláno e-mailem

přihlašovací heslo s kterým má přístup do velkoobchodní sekce.

Ceny zboží na e-shopu neplatí při nákupu v provozovně, kde jsou platné standardní

maloobchodní a velkoobchodní ceny.

 

Možnost storna objednávky

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se řídí zákonem 367/2000 Sb.  

a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že platba byla provedena na základě zálohové faktury

a objednávka je zrušena ještě před odesláním zboží, bude uhrazená částka převedena zpět na účet kupujícího. 

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží

nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. 

Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky

jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním obalu (včetně veškerého příslušenství a dokumentace)

a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu prodávajícího. Po jeho doručení bude

zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu. 

Prosíme nezasílejte reklamované zboží na naši adresu na dobírku bez předešlé avizace. 

Taková zásilka nebude našimi pracovníky přijata.

 

Pro rychlejší komunikaci můžete použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete

na webových stránkách http://www.inoxdesign.cz/obchodni-podminky

 

Termín dodání objednávky

Zboží u kterého je uvedeno SKLADEM je odesláno nejpozději do dvou pracovních dnů. Objednávka jejíž celková

hmotnost přesahuje 50kg, nebo obsahuje díly delší než 2m je odeslána nejpozději do tří pracovních dnů.

V případě nedostatečného množství zboží na skladě, bude kupující neprodleně telefonicky informován

o možném termínu odeslání. Zboží u kterého je uvedeno NA DOTAZ je na objednávku u výrobce.

Standardní doručení je dva týdny od objednání. O termínu bude kupující informován telefonicky, nebo e-mailem.

 

Způsob dopravy objednávky ke kupujícímu

Naše společnost spolupracuje se zásilkovými firmami Geis a Toptrans, Vámi vybrané zboží bude dodáno přímo

na adresu podle Vaší objednávky a to v pracovních dnech. V rámci České republiky je zboží dodáváno

standardně do druhého pracovního dne.

 

Ceník dopravného a balného

 

hmotnost společnost   přepravné bez DPH   balné bez DPH  celkem s DPH
do 3kg Geis         119 Kč          30 Kč             180 Kč
do 5kg Geis         124 Kč          30 Kč             186 Kč
do 7kg Geis         141 Kč          30 Kč             207 Kč
do 10kg Geis         159 Kč          50 Kč             235 Kč
do 15kg Geis         175 Kč          50 Kč             272 Kč
do 20kg Geis         189 Kč         100 Kč             350 Kč
do 25kg Geis         209 Kč         100 Kč             374 Kč
do 30kg Geis         229 Kč         200 Kč             519 Kč
do 40kg Geis         355 Kč         200 Kč             672 Kč
do 50kg Toptrans         489 Kč         200 Kč             834 Kč
do 75kg Toptrans         631 Kč         400 Kč          1 248 Kč
do 100kg Toptrans         754 Kč         500 Kč          1 517 Kč

Možný osobní odběr ve skladu Karlovy Vary - Dalovice

Pokud celková hmotnost objednávky přesahuje 100kg nebo obsahuje díly delší než 2m:

Vypočítává se cena dopravy podle celkové hmotnosti objednávky a vzdálenosti ze skladu prodávajícího k místu dodání.

Ceník naleznete na stránkách zásilkové firmy Toptrans: 

http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/tabulka_sazeb_cr

 

Pokud nebude kupující na uvedené adrese zastižen, řidič jej bude kontaktovat telefonicky.

 

Balné při celkové hmotnosti objednávky přesahující 100kg nebo obsahující díly delší než 2metry se vypočítává individuálně podle rozměru.

O ceně bude kupující vždy informováni telefonicky, nebo e-mailem.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na e-shopu www.inoxdesign.cz

možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo  k ukládání tzv. cookies

na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující potvrzením v posledním

kroku v nákupním košíku může odsouhlasit zasílání newsletterů (informačních e-mailů) souvisejících se zbožím,

službami nebo podnikem prodávajícího na e-mail kupujícího.

 

REKLAMAČNÍ  ŘÁD

 

Adresa pro zaslání reklamací zboží:

 

Inox design s.r.o.

Všeborovice  98

Dalovice

362 63

 

Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od přepravce.

Pokud je obal porušen, je povinen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat

na místě s přepravcem reklamační zápis.

Pokud není obal poškozen, doporučujeme ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat, zda zboží není poškozeno.

Pokud ano, je povinen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u dopravce (Geis, Toptrans, Česká pošta).

O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail, fax). Pokud není tento postup dodržen,

nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají).

 

Záruky a reklamace
Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.

Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce.

Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož je důkazem

daňový doklad, případně záruční list. Reklamující nemůžete uplatnit práva z vad, které sám způsobil nebo o kterých

při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které byly dohodnuté snížení ceny.

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 12měsíční lhůtě

(není-li dohodnuto jinak). Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím

důsledku k zamítnutí reklamace.

 

Uplatnění reklamace
Klient se při uplatňování záruky může s potřebnými dokumenty obrátit přímo na naši provozovnu

tel.: +420 777 736 176  nebo e-mailovou adresu: info@inoxdesign.cz a po vzájemné

dohodě zaslat zboží spolu s popisem závady, zpáteční adresou, telefonním kontaktem, případně záručním

listem zpět. Po vyřízení uznané reklamace Vám bude zboží zasláno na Vaši adresu.

Prosíme, nezasílejte reklamované zboží na naši adresu na dobírku bez předešlé avizace. 

Taková zásilka nebude našimi pracovníky přijata.

 

Pro rychlejší komunikaci můžete použít Formulář pro uplatnění reklamace,

který naleznete na webových stránkách http://www.inoxdesign.cz/obchodni-podminky

 

 

Délka záruční lhůty
Pro zboží zakoupené v našem obchodě platí záruční lhůta 12 měsíců (není-li dohodnuto jinak)

a bude uznávána na základě předložení výrobku a prodejního dokladu, případně záručního listu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a  reklamační řád nabývají platnost dne 8.4.2016 a platí na území České a Slovenské republiky.

Podléhají legislativě Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s nimi seznámit a nákupem zboží s nimi souhlasí

a zavazuje se jím řídit.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Přílohy